PRIVACY POLICY

PRIVACY POLICY โปรดอ้างอิงถึง pg.live ทันทีสำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของนโยบายความเป็นส่วนตัว ผู้ให้บริการสล็อตแมชชีนในเครือของเรา บริษัทของเรา บริษัทของเรา เว็บไซต์ของเรา บริษัทในกลุ่ม pgslot ที่อ้างอิงถึงคุณ คุณ ผู้เล่น และลูกค้า หมายถึงผู้ใช้ทั้งหมดของเว็บไซต์ของเรา ให้ข้อมูลส่วนตัว

การเก็บรักษาข้อมูล

pg.live มุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เล่นที่คุณให้มา และเว็บไซต์ของเราพร้อมปฏิบัติตามสัญญาทุกประการอย่างถูกต้อง ข้อมูลที่ผู้เล่นให้ผ่านเว็บไซต์ของเราเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่ถูกบุกรุก นอกจากนี้เรายังมีขั้นตอนในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อรักษาข้อมูลของผู้เล่น เตรียมนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อให้แน่ใจว่ามีให้สำหรับผู้เล่น ข้อมูลถูกเก็บไว้ที่ไหน มันถูกเก็บไว้อย่างไรเมื่อใช้บริการ และมันถูกใช้อย่างไร?

เอกสารนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายว่า pg.live จัดการกับข้อมูลผู้เล่นที่คุณให้ไว้กับเราอย่างไร และใช้เว็บไซต์ของเรา ผู้เล่นตกลงที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในเอกสารนี้ อย่าใช้เว็บไซต์นี้หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และไม่ต้องการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ได้รับข้อมูล PRIVACY POLICY

เราต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำไปใช้ในอนาคต หากคุณกรอกแบบฟอร์มที่มีข้อมูลที่คุณให้กับเรา ให้แลกเปลี่ยนข้อความอย่างสม่ำเสมอผ่านช่องทางต่างๆ ของเว็บไซต์ของเราเพื่อลงทะเบียนและข้อมูลอื่น ๆ ที่ให้ผ่านเว็บไซต์และอีเมล คำตอบสำหรับแบบสำรวจที่เรากำลังดำเนินการ ประวัติ การกระทำทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ ไม่ว่าจะถูกประมวลผลโดยเว็บไซต์หรือผู้อื่น การเข้าถึงบริการและข้อมูลโดยละเอียด ข้อมูลท้องถิ่น ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ ฯลฯ ประวัติการดำเนินงานและกิจกรรมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่บันทึกโดยระบบ

การใช้ข้อมูลจะได้รับนโยบายความเป็นส่วนตัว PRIVACY POLICY

เราจะปรับปรุงคุณภาพตามข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าของเรา บริการของเราเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • ประมวลผลเดิมพันและผลการดำเนินการต่าง ๆ ของท่าน รวมไปถึงการใช้งานธนาคาร และระบบการชำระเงินของท่าน 
  • มอบการให้บริการ การดูแลการบริการด้านการใช้งาน และการบริหารบัญชีการใช้งานของท่าน 
  • การปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายและการควบคุมต่าง ๆ ของประเทศผลิตภัณฑ์และประเทศที่ท่านพำนักอาศัยอยู่ 
  • การสร้างบัญชีสำหรับผู้ใช้งานกับเว็บไซต์ของเรา โดยมีเป้าหมายเพื่อคำนวณโบนัสและรางวัลต่าง ๆ ทำการกระทำที่จำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่า บัญชีผู้ใช้บริการมีความมั่นคง และตรวจสอบตามความจำเป็น 
  • วิเคราห์กิจกรรมการใช้งานของผู้ใช้เพื่อประเมินวิเคราะห์ทางการตลาด 
  • มอบข้อมูลให้กับผู้ให้บริการที่ได้ทำการลงทะเบียน(สมัครสมาชิก)เกี่ยวกับการโฆษณาข้อเสนอต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์และการบริการต่าง ๆ หรือการมอบข้อมูลให้กับพาร์ทเนอร์ธุรกิจของเราให้กับผู้ใช้บริการนี้ ได้รับข่าวสารโฆษณาดังกล่าว 
  • วิเคราะห์และศึกษาการดำเนินการ เพื่อมีเป้าหมายในการป้องกันการฉ้อโกง แผนการเดิมพันที่ผิดกฎหมายและการฟอกเงิน

ข้อมูลการโฆษณา

PRIVACY POLICY หากคุณเลือกที่จะไม่รับโฆษณา เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางส่วน ซึ่งรวมถึงอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์สำหรับส่งข้อความโฆษณา บริการและโปรโมชั่นต่างๆ ที่คุณอาจสนใจ รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา คุณต้องรับทราบสิ่งต่อไปนี้ด้วย ชื่อเพื่อรับรางวัลและเงินจากเรา-ฉันเห็นด้วยกับชื่อ และหากคุณกำลังส่งเสริมหรือโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตให้เพิ่มรูปภาพของคุณ เว้นแต่กฎหมายจะห้ามไว้

ธนาคาร bank

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://pg.live.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website. 

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser .

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: PRIVACY POLICY Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: PRIVACY POLICY If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service. https://wordpress.com/

PRIVACY POLICY